Blokace závadného DNS provozu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Whalebone, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012795
Zahájení projektu: 23. 5. 2018
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Společnost Whalebone vidí v DNS provozu svých zákazníků velké množství požadavků, které nemají žádné validní využití a jsou prakticky vždy generovány malwarem nebo útočníky. Cílem projektu je takový provoz automaticky a přesně detekovat a následně ho i blokovat. To přispěje ke zvýšení ochrany samotných uživatelů a i celých sítí proti útokům a před ztrátou důvěryhodnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 154 710,75 Kč
Národní soukromá částka: 51 570,25 Kč
 
Celková částka: 206 281,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena