Biologické hodnocení externího kardiostimulátoru

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MEDIATRADE s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014349
Zahájení projektu: 10. 6. 2018
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem poskytnutí služby je kompletní biologické hodnocení zdravotnického prostředku externího kardiostimulátoru, tedy biologické hodnocení použitých materiálů při výrobě tohoto zdravotnického prostředku. Provedené biologické hodnocení se skládá z testů cytotoxicity, dráždivosti a senzibilizace, kdy testy budou provedeny ve specializované laboratoři.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 154 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 51 500,00 Kč
 
Celková částka: 206 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena