Bezpečnostní centrála

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Funny Fish, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015438
Zahájení projektu: 29. 1. 2019
Ukončení projektu: 4. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je vývoj a výroba funkčního vzorku a prototypu zařízení, umožňujícího zpracování vstupů od připojených zařízení a realizovat nadefinované scénáře (infomační, bezpečnostní, provozní).Řešení je založeno na principu internetu věcí (IoT), kde samotné zpracování, vyhodnocení a uplatnění příslušné reakce (scénáře) je realizováno přímo v jednotce "Bezpečnostní centrály" bez serverového zpracování dat. Zařízení je kompatibilní s inteligentním regulátorem 12V.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 299 835,00 Kč
Národní soukromá částka: 99 945,00 Kč
 
Celková částka: 399 780,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena