Bezkontaktní měření vibrací

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ELCOM, a. s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012763
Ukončení projektu: 4. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V souvislosti s rozvojem elektromobilů, začínají být na potlačení hlučnosti a vibračních projevů pohyblivých dílů v automobilech kladeny zvýšené nároky. Důležitou součástí technického pokroku v této oblasti je přesné měření vibrací. Cílem projektu je technické posouzení možnosti výroby zařízení pro bezkontaktní měření vibrací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 297 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 99 000,00 Kč
 
Celková částka: 396 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena