BD SENSORS - průmyslová revoluce 4.0 a nasazení internetu věcí ve společnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BD SENSORS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001970
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 28. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

BD SENSORS s.r.o. je v celosvětovém měřítku inovačním a kompetentním dodavatelem elektronických snímačů tlaku pro průmyslové aplikace. Jeho portfolio tvoří cca 80 aplikací snímačů tlaku a stovky aplikací dle požadavků zákazníků, které podtrhují kompetenci a flexibilitu BD SENSORS s.r.o. . Společnost s dlouhodobým vysokým inovativním potenciálem hodlá provést zásadní změnu. Dojde k propojení všech vnitřních výrobních i logistických systémů do sítí v rámci uceleného řídícího systému.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 250 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 61 750 000,00 Kč
 
Celková částka: 95 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena