Avionické vývojové centrum

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AIR TEAM, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000027
Zahájení projektu: 3. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V rámci projektu bude rozšířeno stávající vývojové centrum pro ultralighty o další vývojové kapacity, zaměřující se již na vývoj avioniky pro standardní letadla kategorie General Aviation. Centrum bude sloužit pro vývoj a testování nových generací avioniky pro různé typy malých dopravních letadel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 143 483,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 143 483,00 Kč
 
Celková částka: 10 286 966,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena