Automatizovaná mechanická zkušebna materiálů

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: LABORTECH, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010225
Ukončení projektu: 13. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt ,,Automatizované mechanické zkušebny materiálů" se sofistikovaným řídicím systémem a manipulačním robotem spadá svou podstatou do kategorie VaV, konkrétně do experimentálního vývoje (EV). Jedná se o EV u něhož nebude využita účinná spolupráce a do níž budou zapojeni zejména zaměstnanci spol. Labortech s.r.o.. Výstupem projektu bude plně funkční prototyp.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 469 552,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 685 008,00 Kč
 
Celková částka: 12 154 560,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena