Automatizace ručního vybrušování vad

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KOMA - Industry s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014234
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vyhotovení studie proveditelnosti, která bude obsahovat výsledky ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu automatizace ručního vybrušování vad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 491 545,99 Kč
Národní soukromá částka: 3 055 514,01 Kč
 
Celková částka: 7 547 060,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena