Automatické Gravitační Nůžky na kovový odpad

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MISTRA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004355
Zahájení projektu: 1. 10. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Společnost MISTRA s.r.o. vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh manuální a automatické stroje na stříhání kovových odpadů. Své stroje dodává do mnoha zemí EU a i mimo Evropskou Unii. Předkládaný vývojový projekt má za cíl vyvinout novou generaci automatického stroje s využitím gravitace pro posun stříhaného materiálu. Stupeň předpokládané inovace je na úrovni nového konstrukčního řešení až nové konstrukční koncepce. Výstupem projektu bude prototyp nového výrobku ? nové řady produktu Kajman Automatic.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 609 270,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 690 730,00 Kč
 
Celková částka: 6 300 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena