Asistent transferu pro zlepšení a rozšíření výrobkové řady izostaticky lisovaných výrobků

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: CAPITAL REFRACTORIES s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004741
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je odborná spolupráce mezi firmou Capital Refractories s.r.o a Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Spolupráce bude zaměřena na rozvoj a transfer odborných znalostí a zkušeností prostřednictvím asistenta znalostního transferu. Klíčovým úkolem všech stran bude řešení problematiky týkající se analýzy stávajícího portfolia izostaticky lisovaných výrobků a charakteristiky jednotlivých výrobkových řad z pohledu použití ve slévárnách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 121 106,40 Kč
Národní soukromá částka: 909 045,60 Kč
 
Celková částka: 3 030 152,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena