ARMATURY

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007417
Zahájení projektu: 20. 10. 2016
Ukončení projektu: 18. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 18. 10. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., byla založena v roce 1992 a je dceřinou společností Hawle Beteiligungsgesellschaft m.b.H. z Rakouska. Zaměřuje se na výrobu armatur, ventilů a spojovacích prvků pro vodovodní řady a rozvíjí i výrobu prvků, určených pro efektivní opravu těchto vodovodních řadů v případě havárií. Požadavky zákazníků vyžadují neustálý vývoj i v oblasti životnosti jejich výrobků. Na základě těchto požadavků společnost řeší otázku ochrany materiálů s ohledem na maximální životnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 178 800,00 Kč
Národní soukromá částka: 59 600,00 Kč
 
Celková částka: 238 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena