APLIKACE - VÝVOJ AUTOMATIZOVANÉ JEDNOTKY PRO KONTROLU KVALITY DIABOLEK VČ. LINKY PRO BALENÍ DIABOLEK DO KRABIČEK

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: JSB Match Diabolo a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012406
Ukončení projektu: 4. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je vývoj nové automatizované linky pro kontrolu kvality výroby diabolek a jejich balení. Výstupem projektu je: Ověřená technologie Projekt je zaměřen na oblast: Experimentální vývoj

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 315 834,50 Kč
Národní soukromá částka: 4 300 835,50 Kč
 
Celková částka: 6 616 670,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena