Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Meopta - optika, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004735
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 29. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 29. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt bude zaměřen na implementaci pokročilých interferometrických metod pro potřeby měření v optické výrobě. Při jeho realizaci bude prováděn průmyslový výzkum, experimentální vývoj včetně testování interferometrických zařízení určených pro dva typy měření v procesu optické výroby. Důraz bude také kladen na výzkum a vývoj metod eliminujících vliv podmínek prostředí na interferometrické měření, který proběhne na stávajícím interferometrickém zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 880 135,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 374 865,00 Kč
 
Celková částka: 29 255 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena