Aplikace nových filtračních materiálů pro úpravu kapalin

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ASIO TECH, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004966
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V projektu se předpokládá aplikace nových filtračních materiálů na bázi nanovlákenných a submikronových struktur do filtračních systémů, za účelem zvýšení filtrační účinnosti a snížení tlakových ztrát při filtraci. Tyto materiály budou aplikovány do současných filtračních elementů (nahradí současné filtrační materiály), budou otestovány v laboratorních i provozních podmínkách a bude provedena technická optimalizace pro sériovou výrobu. Výstupem budou prototypy filtračních elementů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 860 217,28 Kč
Národní soukromá částka: 2 060 982,72 Kč
 
Celková částka: 3 921 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena