Aplikace - Belet a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Belet a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015548
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu společnosti Belet a.s. jsou aktivity v rámci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti manipulační techniky. Projekt je realizován v Ústeckém kraji. Výstupem projektu bude výsledek "Prototyp". Projekt je realizován bez účinné spolupráce, tedy přímo Žadatelem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 489 721,13 Kč
Národní soukromá částka: 8 506 312,87 Kč
 
Celková částka: 19 996 034,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena