Analýza vlivu grafonoidů na mechanické a fyzikální vlasnosti výsledných kompozitů.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Senergos, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012087
Ukončení projektu: 22. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projektovou náplní je zpracování analýz vlivů na mechanické a fyzickální vlasnosti výsledných kompozitu při použití grafenodů (derivádů grafenu po oxidační případně redukční úpravě)

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 158 467,50 Kč
Národní soukromá částka: 52 822,50 Kč
 
Celková částka: 211 290,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena