Analýza světelných vlastností navržené světelné signalizace zařízení Soft Stop pro využití v městských silničních tunelech

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TECHNOFIBER, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012710
Zahájení projektu: 9. 4. 2018
Ukončení projektu: 30. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Po vývoji a předvedení prototypu bezpečnostní dopravní uzávěry silničních tunelů SoftStop odborné veřejnosti vznikl dodatečný požadavek na možnost využití obdobného zařízení i na uzavření městských silničních tunelů na více místech, uvnitř tunelu a případně jen jednotlivých pruhů a výjezdů. K vyřešení těchto požadavků je ale potřeba vyřešení světelných a osvitových podmínek zařízení tak, aby neovlivňovaly kvalitu vidění řidičů, maximálně se vyloučilo riziko oslnění a nebyla ohrožena bezpečnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 288 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 96 000,00 Kč
 
Celková částka: 384 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena