Analýza stavu asynchronních motorů na základě měření statorových veličin

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TES s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009310
Zahájení projektu: 10. 4. 2017
Ukončení projektu: 27. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 15. 12. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vývoj specifického software pro analýzu signálů měřených na napájecích vedeních výkonných asynchronních motorů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 249 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 83 000,00 Kč
 
Celková částka: 332 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena