Analýza spojů s kování

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BOVA Březnice spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012201
Zahájení projektu: 11. 12. 2017
Ukončení projektu: 21. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou zkoušky a výpočty únosnosti spojů dřevostaveb za pomoci tenkostěnného kování - úhelníků, spojovacích desek a pásků, jejichž je žadatel výrobcem. Cílem projektu jsou výpočty statické únosnosti tohoto kování pro dřevostavby na základě průkazných destruktivních zkoušek. Předpokládá se provedení 9 průkazných zkoušek a výpočty 191 variant výrobků. Výstupy z projektu budou podkladem pro další etapu: zhotovení statických tabulek pro projektanty (další etapa nepatří do projektu).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 294 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 98 250,00 Kč
 
Celková částka: 393 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena