Analýza senzorů pro nositelnou elektroniku z hlediska materiálového složení

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HD GEO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007514
Zahájení projektu: 4. 8. 2017
Ukončení projektu: 14. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 14. 11. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je dodávka služby v oblasti vývoje výzkumu v rámci materiálového složení senzorů a nositelné elektroniky, kdy dojde k analýze těchto senzorů. Při výzkumu se sleduje především polymerní konstrukce a pouzdra senzorů, dochází k materiálovému rozboru a navržení postupu a řešení pro jejich funkční sestavení. Senzory budou monitorovat životně důležité funkce lidského těla. Jedná se o inovativní projekt, který má značnou využitelnost v praxi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 145 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 48 500,00 Kč
 
Celková částka: 194 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena