Analýza datového skladu, návrh archivačních a výpočtových algoritmů a tvorba API pro připojené technologie

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: WISTA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014862
Zahájení projektu: 4. 1. 2019
Ukončení projektu: 15. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 18. 10. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum ve formě analýzy stávajícího datového skladu a dat měřených na tryskacích strojích a následného návrhu a implementaci archivačních a výpočtových algoritmů nad daty, za účelem získání relevantních údajů a statistik.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 295 050,00 Kč
Národní soukromá částka: 98 350,00 Kč
 
Celková částka: 393 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena