Analýza chování solárního kolektoru v systému kombinovaném s tepelným čerpadlem

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: JH SOLAR s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007407
Zahájení projektu: 13. 1. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V rámci projektu bude detailně provedeno matematické modelování solárního systému v kombinaci s tepelným čerpadlem, kdy solární kolektor je použit jako nízkopotencionální zdroj tepla pro tepelné čerpadlo, které běžné zkoušení solárních kolektorů podle současné evropské normy ČSN EN ISO 9806 nepostihuje. Cílem projektu je stanovit výkonové charakteristiky kolektoru ve specifickém rozsahu a celoroční charakteristiky kombinovaného systému.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 141 675,00 Kč
Národní soukromá částka: 47 225,00 Kč
 
Celková částka: 188 900,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena