Analýza a zpracování odpadních plastů

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Le-Vele polymer s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010497
Zahájení projektu: 18. 5. 2017
Ukončení projektu: 22. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem experimentů bude nalezení vhodného složení různých odpadních materiálů a jejich vmíchání do přesně definovaného základního polystyrenového materiálu tak, aby výsledný materiál získaný extruzním způsobem byl vhodný pro výrobu polymerních pěn. Vytlačování materiálů bude testováno při různých teplotách a tlacích v testovacím extruderu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 138 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 46 250,00 Kč
 
Celková částka: 185 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena