Analýza a optimalizace technologie přípravy profilu, metody dělení materiálu a jeho svařování pro výrobu ocelovýchz zárubníubní

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KERVAL a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012889
Zahájení projektu: 23. 4. 2018
Ukončení projektu: 28. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Řešitelský tým provede analýzu současného stavu, provede vytipování kritických míst a popis příčin jejich vzniku, zpracuje rešerši dostupných technologií pro technologie přípravy profilu, metody dělení materiálu a procesu svařování, posoudí jejich vhodnost pro konkrétní aplikaci. Na základě provedené analýzy bude předložen návrh úprav podmínek výrobní technologie se současným strojním vybavením. Budou vypracovány varianty možných konstrukčních úprav stávajících zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 283 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 94 500,00 Kč
 
Celková částka: 378 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena