Amplifikace infrastruktury pro výzkum a vývoj

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Glanzstoff - Bohemia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008697
Zahájení projektu: 22. 2. 2017
Ukončení projektu: 24. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření stávajících výzkumných a vývojových kapacit podniku v oboru činnosti medium high-tech zpracovatelského průmyslu - 20.6 Výroba chemických vláken. Rozšířená VaV kapacita podpoří vývoj technických vláken na bázi celulózy s jedinečnými vlastnostmi, které budou na trhu novinkou. Potřeba rozšíření VaV kapacity vyplývá z požadavků zákazníků na fyzikálně-mechanické vlastnosti viskózových vláken, zejména na jejich vysokou pevnost nebo tepelnou a elektrickou vodivost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 687 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 10 687 000,00 Kč
 
Celková částka: 21 374 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena