Alternativní metody zpracování skla využívající plazmatu generovaného za atmosférického tlaku

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ROPLASS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_053/0007132
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt Glareal Coat v rámci mezinárodního konsorcia českých a německých partnerů řeší možnosti plazmového ošetření povrchu skla z pohledu jeho číštění pro následnou depozici vrstev namísto standardních chemických metod čištění, které jsou dnes hojně využívány. V rámci sítě IraSME jsou v projektu zapojeni kromě dvou českých subjektů také dvě německé instituce. Projekt Glareal Coat CZ je pak dílčí projektem českých subjektů - firmy ROPLASS s.r.o. a centra CEPLANT.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 642 531,12 Kč
Národní soukromá částka: 1 148 217,88 Kč
 
Celková částka: 3 790 749,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena