Alergeny pro diagnostiku alergií pomocí funkčních testů

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: EXBIO Praha, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001057
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vývoj ucelené řady prototypů lyofilizovaných alergenových extraktů a rekombinantních alergenních komponent pro in vitro diagnostické použití. Novost a unikátnost prototypů tkví ve vlastní technologii lyofilizace alergenů do podoby jednotestového balení každého nového produktu. Lyofilizované alergeny jsou určeny pro cílenou in vitro diagnostiku alergických reakcí pomocí analytických souprav umožňujících sledování specifických buněčných dějů metodou průtokové cytometrie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 279 419,37 Kč
Národní soukromá částka: 5 187 657,63 Kč
 
Celková částka: 15 467 077,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena