Akustický absorbér pro omezení hlukové expozice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: G r e i f - a k u s t i k a , s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007431
Zahájení projektu: 2. 2. 2017
Ukončení projektu: 26. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 1. 11. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt se zabývá vývojem absorbéru určeného pro instalaci do emisního zvukového pole od bodového zdroje hluku za účelem snížení hluku na sousedních pracovištích. Cílem je vyvinout absorbér akustického vlnění, který bude možné umístit nad zdroj hluku např. v průmyslovém provozu. Předmětem spolupráce je proměření akustických vlastností (akustického tlaku) okolních pracovišť při použitím absorbéru nad různými zdroji hluku při měnící se vzdálenosti od zdroje hluku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 112 312,50 Kč
Národní soukromá částka: 37 437,50 Kč
 
Celková částka: 149 750,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena