Akustické měření a následné výpočty za účelem vytvoření návrhového programu pro stanovení akustických parametrů tlumičů hluku

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SPOLMONT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017907
Zahájení projektu: 30. 7. 2019
Ukončení projektu: 28. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 15. 4. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem poskytnutí služby v rámci programu Inovační vouchery jsou akustická měření a následné výpočty za účelem vytvoření návrhového programu, softwaru pro stanovení akustických parametrů vzduchotechnických tlumičů hluku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 213 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 71 250,00 Kč
 
Celková částka: 285 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena