AFM topografie - LiteScope

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NenoVision s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015058
Zahájení projektu: 11. 1. 2019
Ukončení projektu: 20. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Navrhovaný projekt umožní další rozvoj mikroskopu atomárních sil (LiteScope), a to v oblasti studia souvislostí mezi strukturou materiálů a jejich fyzikálními vlastnostmi. Data a informace získaná ve spolupráci s Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. budou následně využívány v průběhu vývoje, výroby a následného prodeje produktu LiteScope.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 240 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 80 000,00 Kč
 
Celková částka: 320 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena