ADB (air disk brake) inteligentní brzdové destičky

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ITT Holdings Czech Republic s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008719
Ukončení projektu: 4. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt navazuje na výzkumné a vývojové aktivity společnosti v oblasti brzdových destiček do automobilových zařízení, konkrétně pro středně těžká a těžká nákladní vozidla. Inovativní projekt vychází z potřeb racionalizace výrobního prostředí automobilových systémů a iniciativy žadatelské společnosti zařadit se mezi chytré továrny aplikující Průmysl 4.0. Realizací dojde k významné inovaci produktu i procesu společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 053 080,50 Kč
Národní soukromá částka: 126 159 241,50 Kč
 
Celková částka: 168 212 322,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena