ADA5, CPT, RD5 , GS120, AJK6, CO202 - certifikace produktů

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ADDAT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012721
Zahájení projektu: 11. 6. 2018
Ukončení projektu: 18. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

ADA5 je mikroprocesorový modul s operačním systémem. CPT je dotykový barevný displej, RD5 je řídící elektronika pro vzduchotechniku. GS120 je čidlo plynu. AJK6 je systém jištění kotelny. CO202 je čidlo CO2.Jako elektronické zařízení je vhodné doložit výrobek prohlášením o shodě ES a značkou CE. K tomuto je potřeba provést v autorizované zkušebně zkoušky doporučenými normami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 217 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 72 500,00 Kč
 
Celková částka: 290 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena