Acustic Brick

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HON a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012120
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 14. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Společnost HON a.s. se dlouhodobě zabývá výrobou nábytku, zejména kancelářského. S ohledem na stále hojně využívaný koncept open space kanceláří vzniká potřeba vývoje a výroby nových řešení dělicích paravánových přepážek. Projekt se zaměřuje na pořízení technologií pro výrobu kostek, z nichž lze postavit samonosné dělicí příčky s akusticky izolačními vlastnostmi, které jsou výsledkem vlastní VaVaI činnosti. Současně dojde k inovaci výrobního procesu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 625 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 875 000,00 Kč
 
Celková částka: 7 500 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena