1 -Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti BB KOVO

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BB kovo s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014366
Zahájení projektu: 18. 7. 2018
Ukončení projektu: 20. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 21. 6. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na komplexní testování několika kovových stavebních uzávěrů z hlediska požární odolnosti a kouřotěsnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 286 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 95 500,00 Kč
 
Celková částka: 382 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena