Zavedení informačního a komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech Ústeckého kraje

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Most
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.13/03.0023
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předkládaný projekt vychází z problematiky nedostatečné komunikace mezi pedagogickými pracovníky škol, žáky a jejich rodiči. Cílem projektu je vytvoření uceleného informačního a komunikačního systému pro základní školy ve venkovských oblastech Ústeckého kraje. Účelem tohoto systému je zastřešení administrativní funkce, zajištění snazší komunikace rodičů se školou, funkce pro pedagogy (podoba virtuální třídnice) a konečně i zlepšení komunikace žáků se školou. Informační systém bude vytvořen v souladu s požadavky pedagogických pracovníků i žáků. Nejdříve bude vyzkoušen ve zkušebním provozu a po odstranění případných nedostatků bude implementován do škol, jež jsou v projektu zapojeny. Výsledkem bude zvýšení konkurenceschopnosti škol ve venkovských oblastech, zefektivnění administrativy školy a komunikace školy s rodiči žáků i se žáky samotnými.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 988 405,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 409 718,00 Kč
 
Celková částka: 9 398 123,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena