Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Třeboň
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/24.09588
Zahájení projektu: 1. 4. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu je obnova kulturní památky - měšťanského domu na Masarykově náměstí čp. 89 v Třeboni a jeho přeměna v Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivně-vzdělávací expozicí prezentace jedinečnosti třeboňské rybniční krajiny, vědomostí o práci a působení člověka na Třeboňsku a multifunkčními výstavními prostory. V tomto domě žil Štěpánek Netolický, jeden z nejslavnějších českých rybníkářů. Dům leží na území městské památkové rezervace Třeboň, která je spolu se skupinou rybníkářských technických památek, Rožmberskou rybniční soustavou a desítkami dalších rybníků zařazena na Indikativní seznam České republiky pro nominaci k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO pod souhrnným názvem Třeboňské rybníkářské dědictví. Ve spolupráci s třeboňským oblastním archivem zde bude zpřístupněno množství dokumentů a archiválií, které byly dosud uloženy pouze v oblastním archivu, a to včetně rožmberského archivu, který je národní kulturní památkou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 808 618,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 495 638,00 Kč
 
Celková částka: 23 304 256,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena