Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Městys Nedvědice
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/28.01403
Zahájení projektu: 2. 9. 2013
Ukončení projektu: 31. 3. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je úprava přístupu k národní kulturní památce státnímu hradu Pernštejnu a výstavba centrálního parkoviště. V současnosti slouží příjezdová cesta k hradu u historického mostu jako provizorní malé parkoviště, vozidla zde poškozují kořeny památkově chráněného stromořadí a přetěžují samotný most. Většina vozidel parkuje na nelegálních a nehlídaných plochách okolo hradu i v Nedvědici. Dochází k vykrádání vozidel a jejich kolizím s chodci. Okolí hradu trpí znečišťováním. Vymístění parkování podporuje i NPÚ. Projekt přinese nové hlídané centrální parkoviště s toaletami a upraví příjezd k hradu svodidly a závorou, což umožní bezpečné parkování imobilních osob a výstup návštěvníků z autobusů. Parkoviště se stane východištěm tras pro turisty vybudovaných v projektu Po naučných stezkách na hrad Pernštejn. Parkoviště bude v provozu celoročně, hlavní sezóna bude zpoplatněna. Provoz zajistí zaměstnanci žadatele. Projekt přinese zlepšení služeb pro min. 80 000 návštěvníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 576 046,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 572 244,00 Kč
 
Celková částka: 17 148 290,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena