NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu "saly terreny"

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000293
Zahájení projektu: 6. 3. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace NKP Zámek Bruntál, jedné nejvýznamnějších památek regionu. Cílem projektu je záchrana unikátní část

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 656 045,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 704 007,98 Kč
 
Celková částka: 31 360 053,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena