Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001714
Zahájení projektu: 18. 4. 2016
Ukončení projektu: 21. 1. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Navrhovaný projekt řeší vybudování stálé expozice v historické budově Jihočeského muzea v Dudelské ulici v Č. Budějovicích. Expozice bude rozmístěna v celém třetím nadzemním podlaží budovy (8 sálů a 2 přilehlé chodby) a bude zahrnovat 3 okruhy, přírodovědný (součástí botanické, zoologické, geologické, entomologické a mykologické podsbírky), archeologický (součástí archeologické podsbírky) a národopisný (součástí etnografické podsbírky). Projektem bude tedy podpořeno / zefektivněno 7 podsbírek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 432 315,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 311 585,02 Kč
 
Celková částka: 28 743 900,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena