Cyklostezka Po stopách českých králů - 1.část

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Beroun
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/22.00495
Zahájení projektu: 14. 9. 2010
Ukončení projektu: 21. 12. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Město Beroun si v souladu s rozvojovými strategiemi klade za cíl stát se ve svém regionu centrem cestovního ruchu. Město Beroun i jeho okolí (berounský region) má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, avšak v současné době nedostatečnou infrastrukturu, která brání jeho dalšímu rozvoji. Projekt bude realizován v souladu s rozvojovými strategiemi pro hlavní cílovou skupinu, kterou jsou turisté zahraniční či domácí a vedlejší pak místní obyvatelé a podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a služeb (viz. analýza DIŽ.). Cílem projektu je budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem cestovního ruchu hlavně cyklistiky a tím zvýšení atraktivity turistické destinace Středočeského kraje.
Projekt představuje vybudování 3,188 km nové cyklostezky, která je součástí rozsáhlého projektu Cyklostezky "Po stopách českých králů" a 6,9 km značení cyklistických tras. Hlavním koordinátorem a žadatelem je Město Beroun.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 693 806,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 710 670,00 Kč
 
Celková částka: 31 404 476,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena