GRAFFIN - školící středisko Kácov

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: GRAFFIN s. r. o
Registrační číslo: CZ.1.03/5.2.00/11.00031
Zahájení projektu: 1. 5. 2008
Ukončení projektu: 2. 7. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předkládaný projekt "Graffin - školící středisko Kácov", je koncipován jako výstavba nové víceúčelové budovy, která bude obsahovat zařízení pro praktickou i teoretickou výuku pracovníků polygrafického průmyslu. Objekt je situován v obci Kácov cca 60 km jihovýchodně od Prahy. Objekt o půdorysných rozměrech 39,75 x 39 m s nízkou sedlovou střechou a výšky 7,5 m sestává ze dvou konstrukčně i dispozičně oddělených částí. Dvoupodlažní část budovy zahrnuje školící zařízení pro teoretickou výuku - 2 školící místnosti včetně nejmodernějšího vybavení učebními a komunikačními pomůckami. Jednopodlažní část budovy zahrnuje prostory pro praktickou výuku - zde budou umístěny tiskařské stroje ( jejich pořízení není součástí projektu ), na nichž bude probíhat přímo praktická část výuky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 405 659,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 836 293,00 Kč
Soukromé zdroje: 12 241 954,00 Kč
 
Celková částka: 24 483 906,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena