Alumont Moravia s.r.o. - Rekonstrukce a přístavba montážní haly

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ALUMONT BUILDING a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.3.00/11.00231
Zahájení projektu: 30. 7. 2008
Ukončení projektu: 11. 1. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

- Realizace projektu rekonstrukce a přístavby výrobních objektů má pro žadatele tyto zásadní přínosy:

- rozšíření prostor pro výrobu hliníkových a plastových výrobků pro výplně stavebních otvorů a zavedení kovovýroby,

- rekonstrukcí střešního pláště, oken, dveří, vrat, podlahy a světlíku dojde k výrazné úspoře energie pro vytápění.

Pro firmu to znamená úsporu nákladů a zvýšení efektivity výroby, která je pro konkurenční schopnost jejich výrobků základním předpokladem.

Nezanedbatelný je také přínos ze zachování stávající budovy a její znovuvyužití pro výrobní účely odpovídající provozním, hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 557 557,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 510 158,00 Kč
Soukromé zdroje: 6 711 811,00 Kč
 
Celková částka: 16 779 526,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena