Školicí středisko společnosti Pekárna Šumava a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Pekárna Šumava a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.2.00/12.00538
Zahájení projektu: 1. 11. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost Pekárna Šumava a.s. byla založena v roce 2008, přičemž jejím předmětem činnosti je výroba pekařských a lahůdkářských výrobků, která je realizována ve vlastním objektu. Podíl pekařské výroby činí více než 85 %.
Společnost rovněž sama zajišťuje distribuci své produkce, jejíž prodej realizuje především ve vlastní síti prodejen, která v současné době představuje cca 130 prodejních míst v severních, středních a východních Čechách s dalším růstovým potenciálem.
Naše společnost je aktivní i v oblasti zavádění nových výrobků, které si zajišťuje prostřednictvím vlastního vývoje, přičemž úzce spolupracuje s vysokými školami (VŠCHT Praha, TUL Liberec) a specializovanými firmami (VÚP Praha).
Záměrem projektu je zřízení školicího centra s 3-4 školicími místnostmi a zázemím. Školící místnosti budou vybaveny standardní výbavou, tzn. nábytkem, videoprojektory, dokumentačními tabulemi, atd. Dvě školící místnosti budou vybaveny počítačovou technikou za účelem výuky v oblasti IT. Další školící místnosti budou vybaveny stroji a zařízeními k praktickému procvičování technologických znalostí, zejména v oblastech pekárenské výroby a technologického procesu.
Školení budou orientována výhradně na vlastní zaměstnance.
Z hlediska praktického zaměření se bude jednat o školení:
? řízení výroby, technologického procesu, skladování a logistiky
? školení v oblasti marketingu, komunikace, prezentace výrobku a podpory prodeje
? vývoj nových výrobků na přírodní bázi, zpracování nových typů přísad
? využití nových technologií ve výrobě
? chemické složení a zdravotní nezávadnost
? dlouhodobé zlepšování kvality našich produktů
? hygienické normy
Teoretické zaměření bude především na oblast IT, školení bezpečnosti práce, školení na systémy životního prostředí, manažerské vzdělávání středního a vyššího managementu a školení firemní kultury
Školitelé budou tvoření jednak interními a externími lektory, odborníky a kapacitami spolupracujících vysokoškolských pracovišť.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 359 579,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 122 279,00 Kč
Soukromé zdroje: 7 481 858,00 Kč
 
Celková částka: 14 963 716,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena