Flexibilní vývojové CNC tváření centrum válcovaných materiálů, modelující a simulující optimální technologické inovační postupy v přímé vazbě na zadaný vyvíjený model ve 3D.

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Vyrtych a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/11.00004
Zahájení projektu: 1. 7. 2007
Ukončení projektu: 28. 2. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost VYRTYCH a.s. disponuje v rámci své pevné organizační struktury stabilizovaným, zkušeným týmem sedmi vývojových pracovníků. Celý útvar technického úseku a vývoje modeluje nově vyvíjené výrobky ve 3D. Po zpracování 3D modelu na PC následuje složitý proces tvorby rozvinutého tvaru výrobku (v případě tvarování plechů a válcování materiálů). Rozvinutý tvar je nutno mnohokráte měnit ve vazbě na technologii následného tváření. Výše uvedený projekt má za cíl vytvořit vývojovou technologickou jednotku, která vychází ze 3D modelu jako základní zadání a která dokáže namodelovat tvorbu ohybů a tváření v přímém vztahu k následnému předání výsledku do nulté série. Tímto doplněním vývojového řetězce společnosti se maximálně zefektivní a zrychlí práce celého týmu vývojových pracovníků a následně celé společnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 725 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 775 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 17 189 597,00 Kč
 
Celková částka: 35 689 597,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena