Záchrana kapličky sv. Gotharda-kulturního dědictví v ERN

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 22 OP Česká republika - Polsko
Příjemce: JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná společnost
Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.01/10.01928
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Žadatelem v tomto projektu je Společnost Jizerky pro vás, obecně prospěšná společnost, založená obcí Kořenov, společnost pro rozvoj cestovního ruchu, podporu údržby kulturní krajiny a udržitelného rozvoje turistiky. V příhraničním regionu Jizerskýchhor na české i polské straně existuje velké množství drobných památek v krajině (kapličky, smírčí kříže, pomníčky, kamenné vyhlídky), existují zde stará poutní místa, staré cesty i připomínky kultury a dřívějších tradic. Některé drobné památky zchátraly, některé dokonce zanikly, tradice a třeba i dovednosti lidí byly zapomenuty. Mnohé z tohoto kulturního dědictví a tradic minulosti je zaznamenáno, avšak mnohé existuje již jen v povědomí místní komunity. Projekt si klade za cíl položit základní kámen k faktické fyzické první obnově drobné památky-kapličky svatého Gotharda u Příchovic. Dalším cílem je propagovat společné česko-polské kulturní dědictví sousedních venkovských příhraničních regionů obcí Stara Kamienica a Kořenov prostřednictvím setkávání, zapojení a spolupráce odborné i laické veřejnosti. Projekt přímo podpoří aktivní účast cílových skupin projektu na jednotlivých aktivitách projektu a napomůže tak vzniku základny pro další projekty příhraniční spolupráce směřující k faktickému zlepšení vzhledu i stavu údržby krajiny, přírodních i kulturních atraktivit a v neposlední řadě také ke zlepšení podmínek pro turismus. Projekt dále posílí kulturní a environmentální povědomí cílových skupin i vědomí potřeby sounáležitosti s kulturní krajinou česko-polského příhraničního regionu. Projekt je připraven koordinovat, zefektivnit a posílit přeshraniční oboustrannou spolupráci mezi komunitami s cílem zlepšení kulturního, společenského rozvoje i rozvoje cestovního ruchu a zkvalitňování již existujících kontaktů a vztahů .

Proplacené finanční prostředky

 
Celková částka: 0,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena