Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického dědictví křesťanství na území ČR

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: HELP TOUR - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu
Registrační číslo: CZ.1.06/4.1.00/06.05968
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt řeší cílenou strukturovanou propagaci domácího cestovního ruchu mezi zvolenými cílovými skupinami za účelem zvyšování účinnosti propagace ČR jako zajímavé destinace, která má díky památkám a pamětihodnostem spojeným s křesťanstvím a církevními památkami na území České republiky svou přitažlivost a je určitě dobré je navštívit (bude se jednat o propagaci památek a pamětihodností a zároveň znalosti o nich, včetně tradic). Propagační a komunikační kampaň logicky navazuje na vytvořenou nabídku produktů a služeb v segmentu církevní cestovní ruch v ČR.
Projekt se bude skládat z dílčích aktivit:
1. Vytvoření ucelené a komplexní nabídky segmentu církevní cestovní ruch v ČR
2. Zpracování marketingové a komunikační strategie
3. Vytvoření a zavedení brandu církevního cestovního ruchu
4. Vytvoření propagačních materiálů
5. Vytvoření webového portálu církevní cestovní ruch
6. Realizace propagační a komunikační kampaně

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 976 867,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 701 804,00 Kč
 
Celková částka: 4 678 671,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena