Zřízení sběrného dvora v Orlové

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Orlová
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02424
Zahájení projektu: 10. 6. 2009
Ukončení projektu: 13. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt zřízení sběrného dvora v Orlové se skládá z vybudování zpevněné plochy, oplocení, přípojky el. vedení, venkovního osvětlení, přípojky pitné vody, zabudování bezodtokové a havarijní jímky, umístění obytné buňky a následné umístění přemístitelných kontejnerů na sbírané odpady.
Zvolená technologie určuje dané možnosti v zájmové lokalitě, obsahuje nutnost plnění právních požadavků v oblasti odpadového hospodářství a potřeby místních občanů a využívá zkušenosti s provozováním sběrných dvorů v regionu a na území republiky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 194 206,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 563 683,00 Kč
 
Celková částka: 3 757 890,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena