Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Valtice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/12.16300
Zahájení projektu: 13. 11. 2013
Ukončení projektu: 6. 6. 2014
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice. Jedná se o sběr rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a ze zahrad občanů. V rámci projektu bude pořízeno 5 kusů kontejnerů o objemu 4,0 m3. Součástí záměru je pořízení svozové techniky - kontejnerového nosiče pro obsluhu těchto kontejnerů. Smyslem realizace záměru je zkvalitnit nakládání s odpady ve městě Valtice, zajistit zvýšení úrovně třídění odpadů v této oblasti a zároveň snížit produkci směsného komunálního iobjemného odpadu, který je v současnosti ukládán na skládky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 745 169,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 307 970,00 Kč
 
Celková částka: 2 053 140,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena