Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/09.06288
Zahájení projektu: 11. 3. 2010
Ukončení projektu: 5. 5. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je první etapa implementace soustavy NATURA 2000 v Jihomoravském kraji. V rámci realizace akce budou zpracovány podklady pro plány péče a plány péče pro 8 evropsky významných lokalit. V rámci nákupu vybavení budou pořízeny tři digitální fotoaparáty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 737 631,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 822,00 Kč
 
Celková částka: 776 453,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena