Obnova zeleně I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Újezd
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01645
Zahájení projektu: 24. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Na základě dendrologické rekognoskace obce Újezd byly vybrány čtyři lokality, na kterých byla obnova zeleně prioritou. Záměr zahrnoval obnovu dvou alejí, výsadbu liniové zeleně ve významné ulici obce a výsadbu zeleně v blízkosti významné barokní památky - sochy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 390 168,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 68 853,00 Kč
 
Celková částka: 459 022,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena